Onze missie

Wij zijn drie enthousiaste collega’s, al tientallen jaren werkzaam bij hetzelfde ziekenhuis op de poli oogheelkunde in het zuiden des lands en we delen alle drie dezelfde passie!

Het verlenen van oogheelkundige zorg voor de allerarmsten, met name in Lombok Indonesië.

In samenwerking met de stichting “Medische ondersteuning Lombok” zijn wij al  meerdere keren op Lombok geweest om de lokale bevolking te helpen en nu hebben wij onze eigen stichting opgericht. Stichting “Lombok Eye Care”.

Graag willen wij dit dankbare werk voortzetten met daarbij onze eigen visie! Zo mooi en dankbaar om op een andere manier met je vak bezig te mogen zijn…

Onze werkzaamheden zullen vooral bestaan uit het verrichten van oogmetingen en oogonderzoek. De aanschaf van een bril is voor veel mensen op Lombok onbetaalbaar.

In Indonesië bestaat weliswaar een zorgverzekering, maar deze is voor bijna iedereen te duur, met als gevolg dat maar weinig mensen verzekerd zijn. Mensen die voor de regering werken krijgen wel een verzekering, maar de mensen onder een bepaalde inkomensgrens niet. Zij ontvangen via hun dorpshoofd een bewijs waarmee ze dan later in het ziekenhuis een kaartje kunnen kopen waardoor een behandeling goedkoper of zelfs gratis is. Medicatie zoals paracetamol e.d. is ook gratis. Wanneer het echter om ernstiger zaken gaat zoals bijvoorbeeld een operatie of hulpmiddelen zoals bril of gehoorapparaat wordt hier geen vergoeding voor gegeven.

Hierdoor is het dus voor de lokale, vaak arme bevolking in de binnenlanden niet vanzelfsprekend om een bril aan te schaffen. Wij willen hier graag een helpende hand bieden! Onze stichting bekostigt het maken van de nodige bril op maat bij de plaatselijke opticien. De blije en dankbare gezichten met de nieuwe bril zijn onbeschrijflijk. De kant en klare leesbrillen die hier in het westen iedereen in vijfvoud bezit maken op Lombok een wereld van verschil. Deze nemen wij dan ook in grote getallen mee en worden door ons verscheept.

Indien ons oogonderzoek verdere behandeling vereist begeleiden we de medische oogheelkundige behandeling en zullen wij deze tevens financieren. Dit in nauwe en goede samenwerking met de plaatselijke oogartsen.

 

 

Het is verbazend en schrijnend tegelijk hoe weinig geld en moeite het kan kosten om een leven positief te kunnen veranderen. Een staaroperatie en de brilkosten zijn in vergelijking met onze prijzen zeer goedkoop. De mannen, zeer vaak vissers, voorzien wij van een zonnebril waardoor hun ogen minder lijden en hun vrouwen, welke de visnetten knopen, zijn intens gelukkig wanneer zij nabij weer hun werk goed kunnen verrichten met behulp van een kant en klaar leesbrilletje.

Helpt u ons om dit dankbare werk te kunnen voortzetten?

Alvast onze hartelijke dank, ook namens de mensen van Lombok!

Odette, Henny en Ingrid